NEDEN CPR?

CPR; Halkla İlişkiler konusunda tam hizmet ilkesiyle çalışır. İşbirliği içinde olduğu kurumları öncelikle özümser ve tanır.  Sonrasında, tıpkı firmanın bir çalışanı gibi 3. şahıslarla iletişim kurarak, güçlü ilişkilerin temellerini oluşturur.