İtibar Yönetimi

Bir kurumun en değerli varlığı itibarıdır. İtibar kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç değil, yönetilerek geliştirilebilen bir değerdir.

 

CPR, kurum için en uygun sosyal faaliyetleri, topluma yarar sağlayan projeleri, çeşitli iletişim kanalları kullanarak oluşturur ve yönetir. Bu katkı istikrarlı ve ilkeli işletme politikaları ile birleşerek itibarın yapısını şekillendirmektedir.

Kurumun müşterileri, yatırımcıları ve çalışanları başta olmak üzere, tüm sosyal paydaşları nezdinde en güvenilir bilgi kaynağı olarak iletişiminin de etik değerler, açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine inşa edilmesini sağlar.