Krurum İçi İletişim

CPR, kurumun, vizyonu, misyonu ve değerlerinin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaların ön hazırlıklarını yapar. Her bir çalışanın marka elçisi durumuna gelmelerini sağlayarak bu doğrultuda kurumu oluşturan birimler arasında; bilgi akışını, motivasyonu, katılımı, değerlendirmeyi, karar almayı ve denetimi sağlayan projeler üretir.