Lobicilik Faliyetleri

CPR; kadrosu ve kurumsal yapısının özellikleri sayesinde, gerek siyasal yaşamda, gerekse güncel yaşamın siyasal davranışı gerektiren anlarında, geniş ve dar çevrede lobi faaliyetleri planlar.